link
Mi a teendő

Tisztelt Ügyfelünk!

Az alábbiakban segítséget szeretnénk nyújtani Önnek az adott vagyon, vagy felelősségi káresetek bejelentésétől, egészen a lezárásig tartó kárrendezési folyamat megismertetésével, továbbá a biztosítási szerződéskötés előtti kockázat-felmérési folyamattal.
A Van Ameyde Hungary Kft. több belföldi Biztosító társasággal van szerződéses partneri viszonyban, így a kárrendezési ügymenet és az ügyfél tájékoztatás a szerződött partner igényei szerint változhat.

A káresetet követően kérjük a lehető legrövidebb időn belül tegye meg kárbejelentését az Önnel szerződőt biztosító társaság felé. A kárbejelentést megteheti telefonon, faxon, postai úton, vagy interneten, e-mail-ben. A kárbejelentő lapot, ha nem áll rendelkezésére, megtalálja az Önnel szerződött biztosító társaság honlapján. Kérjük, hogy telefonos elérhetőségét mindig pontosan tüntesse fel! Amennyiben nem tud telefonos elérhetőséget adni, úgy irodánk szemleegyeztető levelet küld majd Önnek az eljáró kárszakértő feltüntetésével.

A károsodott vagyontárgyakat, a káresemény kapcsán keletkezett, cserép, tégla törmeléket, sérült csődarabot, és egyéb sérült építési anyagot a helyszíni szemléig kérjük, minden esetben őrizze meg. A kárhelyszín állapotán csak a kár enyhítésének szükséges mértékben változtasson, hogy kárszakértőnk a kárkifizetési javaslathoz szükséges jogalapot megállapíthassa. Kérjük, ha van lehetősége, készítsen káridőponti fényképfelvételeket a kárról, melyet továbbíthat a biztosítónak a kárbejelentés során, vagy helyszíni szemle alkalmával átadhat kárszakértő kollégánknak.

A kárbejelentését a biztosító rögzíti, és megrendelést küld a kárszakértő irodánknak. A Van Ameyde Hungary Kft. kárszakértője felveszi Önnel a kapcsolatot a helyszíni szemle időpontjának egyeztetése végett. A helyszíni szemlére az Önnel előre egyeztetett időpontban kerül sor. Esetleges akadályoztatás esetén, ha Ön az előre egyeztetett szemle időpontján változtatni szeretne, úgy kérjük, minden esetben értesítse eljáró kárszakértőnket. Biztosítási szerződését, kötvényét a helyszíni szemle idejére készítse elő, esetleges kérdések, szerződési feltételek tisztázása végett.

Az esetleges tömegkár időszakban, a tömeges károk esetén a helyszíni szemle időpontjának egyeztetése és annak elvégzése némileg elhúzódhat. Ilyen esetben kérjük szíves türelmét, kárszakértőnk, amint teheti a legrövidebb időn belül kapcsolatba lép Önnel.
A helyszíni szemle alkalmával kárszakértőnk digitális fényképfelvételeket készít a károsodott ingatlanról, a kárhelyszínről, és a károsodott vagyontárgyakról. Szemle jegyzőkönyvben rögzíti az Ön elmondását a káreseményről, és rögzíti saját megállapításait is. Vizsgálja a biztosítottság tényét, a jogalapot, rögzíti az épület(ek)ben és egyéb vagyontárgyakban keletkezett károkat, ami alapján kifizetési javaslatot tehet Önnek és a biztosító felé. Amennyiben Ön a helyszíni szemle során kiszámolt kártérítési összeget elfogadja, úgy azt a szemlejegyzőkönyvben, aláírásával igazolja. A kárszakértő tájékoztatja arról is, ha a bejelentett káresete a helyszíni szemle során nem lezárható, a végső lezáráshoz további dokumentum(ok) szükségesek. Ennek tényét a szemlejegyzőkönyvben rögzíti irathiányként, és a másodpéldányt Önnek átadja. Kárügye gyorsabb lezárása érdekében kérjük, hogy a szükséges iratokat a lehető legrövidebb időn belül juttassa el irodánk részére, és a beküldött iratokon kérjük minden esetben, tüntesse fel kárügye hivatkozási számát, kárszámát.

Az adott káresetekben a helyreállításhoz részletes javítási árajánlat szükséges, melyet kérünk, hogy juttasson el irodánk részére. Az árajánlatot a kárszakértő ellenőrzi, és annak összegszerű elfogadásáról tájékoztatja Önt.

Ezek után kérjük, a helyreállítást, javítást követően az eredeti részletes helyreállítási-javítási számlátjutassa el irodánkba. A részletes helyreállítási, javítási számlának részletesen tartalmaznia kell a felhasznált anyagokat, mennyiségeket, és az elvégzett munkanemeket.

Felhívjuk figyelmét, hogy a kárszakértő kifizetési javaslatot tesz, de a jogalap és a kártérítési összeg végleges elbírálását a biztosító végzi el, továbbá tájékoztatjuk, hogy egyes szerződött partnerünk esetében a helyszínen nem áll módunkban a kárszámítást elvégezni, kifizetési javaslatot tenni, és arról tájékoztatni ügyfeleinket.

A helyszínen nem lezárható kárügyeket függő kárként kezeljük, és a káresemény lezárásához bekért dokumentumokról iratbekérő levélben tájékoztatjuk Önt.
 
 

Back to top